TUXSA Blog

Top Stories

global-business-trends-2021

เทรนด์ธุรกิจโลกในยุคหลังโควิด-19 โดย McKinsey

2021 นี้จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง และ The Next Normal บทใหม่ เทรนด์ธุรกิจเป็นอย่างไร มีอะไรที่ต้องเตรียมตัวรับมือบ้าง และสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน

tips-for-data-driven-decision-making

เรากำลังใช้ข้อมูลในการตัดสินใจกันอยู่ ..จริงไหม?

แม้เราจะมีข้อมูลมากมายและเครื่องมือที่ล้ำสมัยขนาดไหน ความเคยชินก็มักจะทำให้เราใช้สัญชาตญาณและประสบการณ์นำหน้าข้อมูลในการตัดสินใจแบบไม่รู้ตัวอยู่บ่อยครั้ง

job-crafting

เบื่องาน? มาเปลี่ยนงานน่าเบื่อให้เป็นงานน่าทำกันเถอะ

Job Crafting เป็น Mindset ที่บอกว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปในแนวทางที่ดีขึ้น ให้เหมาะสมกับทักษะและความสนใจของเราได้ พูดง่ายๆ คือ การหาความหมายของงานที่ทำให้เจอ และออกแบบการทำงานใหม่ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับเรานั่นเอง

HAPPENING INDEX