TUXSA Blog

Top Stories

ผู้อพยพมักกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะ ‘กล้าเสี่ยง’

สมมติฐานนี้ได้จากรายงานการวิจัยชิ้นใหม่ของ Peter Vandor นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความรู้เพื่อองค์กรไม่แสวงหากำไรและผู้ประกอบการทางสังคม WU Vienna

blended-learning

Blended Learning การเรียนรู้แบบผสมผสาน อีกหนึ่งวิธีเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21

การอุบัติของโควิด-19 กลายเป็นตัวเร่งให้ผู้มีส่วนในการพัฒนาการศึกษาต้องกลับมาคิดว่า New Normal ของการเรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนอีกต่อไป และสิ่งที่รออยู่คือทักษะที่ 4IR ต้องการ…