TUXSA Blog

Top Stories

4 วิธีทำให้ลูกค้า ‘เลือก’ และ ‘ตัดสินใจ’ ง่ายขึ้น

การมีตัวเลือกสินค้ามากอาจทำให้เกิดปัญหา Choice Overload จนธุรกิจขายของไม่ได้ เพราะยิ่งมีตัวเลือกเท่าไหร่ มนุษย์จะหลีกเลี่ยงการเลือกและตัดสินใจมากขึ้นเท่านั้น

loneliness-statistics-and-data

มอง ‘ความเหงา’ ของคนทั่วโลกผ่าน ‘ข้อมูล’

ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติมากที่คุณจะรู้สึก 'เหงา' หรือ 'โดดเดี่ยว' เพราะปัจจัยแวดล้อมภายนอกอื่นๆ อาทิ ลักษณะการงานอาชีพ หรือสถานที่ทำงานนั้น ส่งผลกับความรู้สึกอย่างมีนัยสำคัญจริงๆ

ตีโจทย์ความสุข ความสำเร็จ และเป้าหมายชีวิต กับ ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

“ความสำเร็จคือสถานะที่ทำให้เรามีความสุข แปลว่าเราสำเร็จได้ทุกวัน ถ้าเรามีความสุขได้ทุกวัน” ประโยคนี้ได้เปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อคำว่า ‘ความสำเร็จ’ ไปโดยสิ้นเชิง

HAPPENING INDEX