วิธีเรียนแบบไหนที่เหมาะกับคุณ? รู้จัก 4 สไตล์การเรียนรู้ เพื่อหาวิธีเรียนที่ใช่ที่สุด

เคยไหมที่รู้สึกว่า ต้องใช้ความพยายามในการทำความเข้าใจสิ่งที่กำลังเรียนมากกว่าเพื่อนคนอื่น 

เช่น ฟังบรรยายในห้องเรียนแล้วไม่ค่อยมีสมาธิ แต่เวลาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจะจดจ่อจนแทบลืมเวลา 

อ่านบทเรียนแล้วงง แต่พอเห็นภาพประกอบก็เข้าใจเนื้อหาขึ้นมาทันที

บางครั้งการที่เราเรียนรู้บางเรื่องได้ช้า อาจไม่ใช่เพราะเราไม่ถนัดในเรื่องนั้นๆ เพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นเพราะ “วิธี” ที่เราใช้ในการทำความเข้าใจและจดจำความรู้เหล่านั้น ไม่เหมาะกับตัวเราก็ได้

เพราะคนเราแตกต่างกัน จึงมีไม่มีวิธีเรียนแบบไหนที่ตายตัวและเหมาะกับทุกคน วิธีที่ได้ผลกับคนหนึ่ง อาจจะใช้ไม่ได้ผลกับอีกคนเลยก็ได้

ดังนั้น ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องอะไรสักอย่าง การค้นหา “วิธีเรียน” ที่ตรงกับความถนัดและความชอบของตัวเอง จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูให้คุณเข้าถึงเนื้อหาความรู้ต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติและได้ประสิทธิภาพสูงสุด


วิธีค้นหาสไตล์การเรียนรู้ของตัวเอง 

สังเกตตัวเอง

สำรวจตัวเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าวิธีเรียนแบบไหนบ้างที่ทำแล้วได้ผลมากที่สุด ลองถามตัวเองดูว่าที่ผ่านมารู้สึกเพลิดเพลินกับการเรียนรู้แบบไหน ชอบดูภาพ หรือฟังคนอื่นพูด หรืออ่านหนังสือเอง หรือลงมือทำมากกว่า

หรือถ้ายังนึกไม่ออกหรือไม่แน่ใจว่าชอบแบบไหน ให้ลองใช้วิธีเรียนหลายๆ แบบ แล้วสังเกตตัวเองดู

ทำแบบทดสอบ

ปัจจุบันมีแบบทดสอบวิธีเรียนให้เลือกทำมากมายบนโลกออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้เราตั้งคำถามและเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น


4 สไตล์การเรียนรู้

เราอาจแบ่งวิธีเรียนรู้ได้เป็น 4 แบบ ได้แก่ Visual Learning (เรียนผ่านภาพ), Auditory Learning (เรียนผ่านการฟัง), Reading/Writing Learning (เรียนผ่านการอ่าน-เขียน) และ Kinesthetic Learning (เรียนผ่านการลงมือทำ)

1.Visual Learning (เรียนผ่านภาพ)

คนกลุ่มนี้มักจะไม่ค่อยมีสมาธิเวลาที่ต้องนั่งฟังการบรรยายในห้องเรียน แต่เมื่อไรก็ตามที่มีการใช้สื่อการสอนที่เป็นภาพหรือวัตถุ พวกเขาจะพบว่าตัวเองสามารถตั้งสมาธิและเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น 

พวกเขาสามารถอ่านภาษากายได้ดี และมีสายตาที่เฉียบแหลมในเรื่องความสวยความงาม นอกจากนี้ นักเรียนผ่านภาพยังไวต่อเสียง โดยจะไม่สามารถจดจ่ออยู่กับเรื่องหนึ่งได้ถ้ามีเสียงรบกวน

เทคนิคการเรียน:

 • ไฮไลต์โน๊ตด้วยสีต่างๆ จะช่วยให้แบ่งแยกประเภทข้อมูล และเห็นใจความสำคัญของเนื้อหาได้ชัดเจน
 • แปลงเนื้อหาเป็นภาพ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของข้อมูล และปะติดปะต่อความคิดได้ดีขึ้น
 • เรียนรู้ผ่านการดูวิดีโอ เพื่อให้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ดีขึ้น
 • ลองเขียนสรุปเนื้อหาด้วยคีย์เวิร์ดเพื่อให้จดจำได้ดีขึ้น
 • เขียนคีย์เวิร์ดลงในบัตรคำเพื่อทบทวนเนื้อหา

2.Auditory Learning (เรียนผ่านการฟัง)

คนกลุ่มนี้ชอบเรียนและทบทวนเนื้อหาผ่านการฟัง เพราะสมองของพวกเขาจดจำข้อมูลจากเสียงที่ได้ยิน บางครั้งพวกเขามักจะอ่านออกเสียงเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังชอบทบทวนบทเรียนและถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเป็นกลุ่มร่วมกับคนอื่นๆ อีกด้วย

บางครั้งคนกลุ่มนี้จะพบว่าตัวเองอ่านหนังสือช้า แต่โดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขามีความจำที่แม่นยำมาก นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้ยังมักจะมีพรสวรรค์ด้านดนตรี เวลาที่รู้สึกเบื่อพวกเขาจะชอบฮัมเพลง หรือพูดกับตัวเองหรือคนอื่น

เทคนิคการเรียน:

 • นั่งเรียนเป็นกลุ่มกับเพื่อน เพื่อให้มีโอกาสได้พูดและอธิบายเนื้อหา
 • พยายามถามคำถามและมีส่วนร่วมในการถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่ม
 • อัดเสียงการบรรยายในห้องเรียน แล้วกลับมาเปิดฟังเพื่อทบทวน
 • ท่องโน๊ตย่อหรือใช้บัตรคำในการทบทวน โดยอ่านออกเสียงออกมาให้ตัวเองได้ยิน

3.Reading/Writing Learning (เรียนผ่านการอ่าน-เขียน)

คนกลุ่มนี้รับรู้ข้อมูลต่างๆ ได้ดีผ่านการอ่านและเขียน พวกเขามักจะเป็นนักอ่านที่เพลิดเพลินกับการใช้เวลากับตัวหนังสือ

การจดโน๊ตระหว่างเรียนในห้อง และกลับมาอ่านทบทวนเนื้อหาหลายๆ รอบ คือวิธีการที่ใช้ได้ผลสำหรับพวกเขา

เทคนิคการเรียน:

 • สรุปสาระสำคัญในห้องเรียน เพื่อใช้อ่านทบทวนและทำความเข้าใจในภายหลัง
 • ทบทวนบทเรียนด้วยการอ่านเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดบ่อยๆ 
 • เวลาที่ต้องการท่องจำเนื้อหา ให้ใช้วิธีเขียนลงในกระดาษ

4.Kinesthetic Learning (เรียนผ่านการลงมือทำ)

คนกลุ่มนี้มีพลังเยอะและมักจะเป็นนักกิจกรรม หลายครั้งที่พวกเขาพบว่าการอ่าน การดู และการฟัง ไม่เพียงพอที่จะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ 

พวกเขาสนุกกับการลงมือทำสิ่งต่างๆ และสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยตัวเอง กิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติในทางกายภาพ เช่น การสัมผัส การเคลื่อนย้าย การวาด เป็นต้น จะช่วยให้คนกลุ่มนี้เข้าใจสิ่งที่กำลังเรียนอยู่ได้ดีขึ้น 

คนกลุ่มนี้มักจะชอบสอนคนอื่นด้วยการลงมือทำให้เห็น มากกว่าอธิบายด้วยคำพูด สังเกตได้ว่าพวกเขาจะชอบใช้มือประกอบการพูด และชอบการให้กำลังใจผู้อื่นด้วยการสัมผัส เช่น การตบเบาๆ บนหลัง เป็นต้น

วิธีเรียน:

 • นั่งเรียนเป็นกลุ่มกับเพื่อนโดยทำกิจกรรมที่ต้องลงมือสร้าง วาด หรือขยับร่างกายในรูปแบบต่างๆ
 • อ่านหรือทบทวนบทเรียนระหว่างทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเดิน ออกกำลังกาย หรือแม้แต่การโยกเก้าอี้ไปมาและการเคี้ยวหมากฝรั่ง ก็ช่วยเพิ่มสมาธิได้เช่นกัน
 • เวลาทบทวนบทเรียน ให้หยุดพักบ่อยๆ ด้วยการลุกขึ้นยืน เดินไปรอบๆ หรือยืดเส้นยืดสาย เพื่อให้ร่างกายได้ปลดปล่อยพลังและสามารถกลับมาตั้งสมาธิกับบทเรียนต่อได้ดีขึ้น

หมายเหตุ

คนส่วนใหญ่จะมีสไตล์การเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเอง 1 แบบ แต่ก็เป็นไปได้ที่บางคนจะพบว่าตัวเองสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อผสมผสานวิธีเรียนรู้มากกว่า 1 แบบเข้าด้วยกัน

อ้างอิง:

https://edu.gcfglobal.org/en/learning-tips/discover-your-learning-style/1/

https://martinsburgcollege.edu/blog/2015/03/10/visual-auditory-kinesthetic-whats-learning-style/

SHARE

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ และคุกกี้เพื่อการโฆษณา

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า