ออฟฟิศแบบไหนน่าทำงานด้วยที่สุด? เปิดประตูไปดู 10 บริษัทที่เป็น Best Workplace 2022 จาก Inc.com

ที่ทำงานในอุดมคติของคุณเป็นแบบไหน?

ในวันนี้ สถานการณ์โควิดที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานอาจทำให้หลายคนได้ลองนึกทบทวนเรื่องงานที่ใช่ ที่ทำงานที่ตอบโจทย์ชีวิตกันอย่างจริงจัง

หากคุณยังคงค้นหาตัวเลือกที่ถูกใจสุดๆ หรือนึกสงสัยว่าที่ทำงานดีขนาดนั้นมีอยู่จริงมั้ย ลองเปิดประตูไปเยี่ยมชมตัวอย่างออฟฟิศที่น่าทำงานด้วยมากๆ จนกลายเป็น Best Workplace 2022 ของ Inc.com กัน

10 บริษัทต่างประเทศ ที่บรรณาธิการ Inc.com ยกให้เป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วย

01 Alma : บริษัท Software ที่ให้ความสำคัญกับ Mental Health พนักงานเป็นอันดับหนึ่ง

Alma บริษัทด้านซอฟแวร์ จากรัฐนิวยอร์ค มีรูปแบบการทำงานที่ให้อิสระพนักงานในการทำงานทางไกล (Remote-Working) แต่ให้ความสำคัญกับสุขภาวะทางจิตใจ (Mental Health) แก่พนักงานเป็นอันดับหนึ่ง โดยพนักงานทุกคนจะได้รับเป็น Top up จากเงินเดือนสำหรับเพื่อใช้ในการดูแลสภาวะจิตใจโดยเฉพาะ นอกจากนี้ก็มีสมาชิก ClassPass เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ในการดูแลตัวเอง เช่น ออกกำลังกาย โยคะ หรือบริการนวด ที่ทำให้พนักงานรู้สึกดีต่อตัวเองและกลับมาทำงานต่อได้อย่างมีพลัง 

02 Arctic Wolf : บริษัท Security ที่เชื่อว่าความปลอดภัยของพนักงานก็สำคัญไม่แพ้กัน

Arctic Wolf บริษัทด้าน Security จากรัฐมินนิโซตา เชื่อว่าความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร (Cyber Security) นั้นสำคัญ เพราะฉะนั้นความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของพนักงานก็ต้องปลอดภัยและสำคัญไม่แพ้กัน โดยมีวิสัยทัศน์ที่เชื่อว่า ความปลอดภัย (Security), คน (People) , ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency) และการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) คือคุณค่าหลักขององค์กร นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานสามารถเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ของ LinkedIn Learning ให้การทำงานไร้ข้อจำกัดและไร้อุปสรรคมากที่สุด

03 Built In : แพลตฟอร์มที่อยากให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย (Purpose-Driven) 

Built In แพลตฟอร์ม Blog Online และ Community Online จากรัฐอิลลินอยส์ ที่ต้องการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์องค์กร เพื่อสร้างชุมชนที่มีคุณค่าร่วมกัน ด้วยความเชื่อที่ว่าองค์กรจะขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ (Purpose-driven) นั่นคือการเข้าใจและรับรู้ว่าองค์กรมีความสำคัญต่อสังคมอย่างไร โดยมี DEI Roadmap หรือค่านิยมองค์กรคือ ความหลากหลาย (Diversity), ความเท่าเทียม (Equality) และความทั่วถึง (Inclusion) นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานแบบ Cross-Functional ลดลำดับขั้นของการทำงาน แต่เน้นที่ประสิทธิภาพเป็นสำคัญ

04 Creative Homes : บริษัทก่อสร้างที่อยากให้สถานที่ทำงานเต็มไปด้วยความสนุก

Creative Homes บริษัทก่อสร้างจากรัฐอิลลินอยส์ ที่เชื่อว่าสถานที่ทำงานคือที่ที่พนักงานต้องรู้สึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่ง Creative Homes จะเลือกพนักงานที่ใช่ให้ได้ทำงานที่ชอบ ที่ตรงกับ Passion ของตัวเองมากที่สุด สิ่งสำคัญก็คือ พนักงานต้องเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กร เพราะมันจะทำให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจกับการทำงานมากที่สุดนั่นเอง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานสนิทสนมกันมากขึ้น ด้วยกิจกรรมสนุกๆที่ทำร่วมกัน เช่น Ugly-sweater หรือ pizza and happy hours เพื่อไม่ให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ที่น่าเบื่อ แต่เป็นสถานที่ที่พนักงานสามารถทำงานไปด้วยและสนุกไปด้วยได้

05 Crunchbase : บริษัทด้านธุรกิจที่เข้าใจว่าพนักงานมีเวลาโฟกัสไม่เหมือนกัน 

Crunchbase บริษัทที่ให้บริการด้านธุรกิจ จากรัฐแคลิฟอร์เนีย มีวัฒนธรรมการทำงานที่เข้าใจว่าพนักงานมีรูปแบบการทำงานแตกต่างกัน ที่นี่จึงไม่จำกัดว่าพนักงานจะต้องทำงานตามเวลาทั่วไป แต่ให้อิสระในการเลือกเวลาทำงานที่เหมาะสม ด้วยความเข้าใจว่าแต่ละคนต่างมีเวลาโฟกัสที่ไม่เหมือนกัน และยิ่งการเกิดขึ้นของโรคระบาดโควิด ก็ยิ่งส่งผลต่อรูปแบบการทำงาน ที่นี่จึงให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับความเป็นอยู่ของพนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีนโยบายงดประชุมทุกวันพฤหัส และทุกสามวันของสัปดาห์ในแต่ละเดือน เพื่อให้อิสระและความยืดหยุ่นแก่พนักงานอย่างเหมาะสมนั่นเอง

06 Dagne Dover : ธุรกิจออกแบบกระเป๋าที่ดูแลพนักงานเหมือนดูแลลูกค้า

Dagne Dover ธุรกิจออกแบบกระเป๋าจากรัฐนิวยอร์ค ที่มีค่านิยมองค์กร นิยามได้ด้วยคำสองคำ คือ ความรอบคอบและการเคารพซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ Dagne Dover ได้ส่งต่อมายังลูกค้า โดยมีเบื้องหลังคือวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นให้พนักงานสื่อสารกันอย่างเข้าใจ จัดประชุมกันทุกสองสัปดาห์ต่อเดือน โดยมีหัวหน้าแผนกเข้าร่วมประชุมเพื่อหาสิ่งที่ต้องปรับปรุง และร่วมวิเคราะห์แนวทางพัฒนาร่วมกัน นอกจากนี้ ในทุกสองปีพนักงานทุกคนจะได้รับกล่องของขวัญพิเศษจากผู้ก่อตั้ง เพื่อเป็นสินน้ำใจสำหรับการทำงานอีกด้วย

07 Diggs : ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงที่ปลูกฝังให้พนักงานทำงานอย่างมืออาชีพ

Diggs ธุรกิจที่ให้บริการดูแลสัตว์เลี้ยง จากรัฐนิวยอร์ค มีค่านิยมที่ปลูกฝังให้พนักงานทำงานอย่างมืออาชีพ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการจ้างพนักงาน ที่ Diggs จะมองหาพนักงานที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรมากที่สุด นั่นคือ มีความสงสัย, กล้าแสดงออก , มีความเห็นอกเห็นใจ และต้องการสร้างทีมที่มืออาชีพไปด้วยกัน โดยเชื่อว่าการพัฒนาตัวเองนั้นสำคัญที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบสูงมาก ด้วยการดูแลโปรเจกต์ใหญ่ด้วยตัวเอง รวมทั้งมีระบบให้และรับ Feedbacks จากเพื่อนร่วมงานเสมอ เพื่อพัฒนาตัวเองและสร้างองค์กรที่มีคุณภาพไปพร้อมกัน

08 Sentry : บริษัทด้าน Software ที่ส่งเสริมให้พนักงานให้กำลังใจกันและกัน

Sentry บริษัทที่ให้บริการด้าน Software จากรัฐแคลิฟอร์เนีย มีวัฒนธรรมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้วยตัวเองอย่างอิสระและรับผิดชอบ (Autonomy) โดยการนิยามลักษณะการทำงานร่วมกัน ว่า Core Value หรือคุณค่าขององค์กรคืออะไร เพื่อให้พนักงานเข้าใจเป้าหมายองค์กรที่ตรงกัน นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือ การส่งเสริมให้พนักงานให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน ผ่านสิ่งที่เรียกว่า Slack Taco Bot โดยพนักงานจะส่งทาโก้เพื่อเป็นรางวัลให้แก่เพื่อนร่วมงานที่ทำงานดี และยังมีคลับและกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ เช่น บุ้คคลับ เพื่อให้พนักงานสนิทสนมและรู้จักกันอย่างทั่วถึง 

09 Trust & Will : บริษัทด้านการเงินที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและ Feedbacks

Trust & Will บริษัทที่ให้บริการด้านการเงิน จากรัฐแคลิฟอร์เนีย มีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารระหว่างทีม การให้และรับ Feedbacks รวมถึงอิสระในการถามเพื่อรีวิวผลงานตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ปลูกฝังเป็นรากฐานขององค์กรตั้งแต่ขั้นตอนของการจ้างพนักงาน โดยตั้งความคาดหวังและนิยามของ Work-life balance ที่ชัดเจน เพื่อหาคนที่ใช่ที่สุดสำหรับองค์กร

10 Wpromote : บริษัทการตลาดที่เข้าใจความหลากหลายและให้อิสระพนักงานสูงสุด

Wpromote บริษัทที่ให้บริการด้านโฆษณาและการตลาด จากรัฐแคลิฟอร์เนีย สนับสนุนให้พนักงานมี Work-life balance ไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ ให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้ครึ่งวันทุกวันศุกร์ รวมถึงการลาหยุดแบบไม่มีกำหนด และยังได้รับค่าจ้าง มีบริการที่ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจให้พนักงาน ทั้งหมดนี้เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและพึงพอใจมากที่สุด และส่งเสริมให้พนักงาน สื่อสารแบบสองทางระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เพื่อลดขั้นตอนการสื่อสารและทำงานง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความหลากหลายสูงมาก โดยที่ Wpromote มีกลุ่มสมาชิกของแต่ละชาติ เพื่อส่งเสริมกันและกัน เช่น เอเชีย สเปน ละติน หรือกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ+ เพื่อให้พนักงานในองค์กรเคารพในความแตกต่าง และทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจ 

อ้างอิง :

SHARE

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ และคุกกี้เพื่อการโฆษณา

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า