Level Up x Nopadol’s Story สรุปหนังสือ ‘Late Bloomers’

level-up-x-nopadols-story-late-bloomers

หนังสือ Late Bloomers:The Power of Patience in a World Obsessed with Early Achievement แต่งโดย Rich Karlgaard เป็นหนังสือที่อ่านแล้วให้กำลังใจคนที่กำลังคิดว่า “อายุตั้งเท่านี้แล้ว ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลย”

ผมนำเอาข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้มาสรุปเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้ครับ

1. ปัจจุบันสังคมไปสร้างแรงกดดันให้คนต้องสำเร็จเร็ว ๆ เรามีการจัดอันดับบุคคลที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อย ๆ และมีหนังสือทำนองนี้ออกมามาก จนทำให้คนธรรมดาทั่วไปรู้สึกผิดปกติที่เราไม่ได้สำเร็จเหมือนกับคนเหล่านั้น

2. มีหลักฐานจำนวนไม่น้อย (แต่เราไม่ค่อยรู้) ว่าคนที่สำเร็จเร็ว ๆ บางคน ก็ล้มเหลวในชีวิตในภายหลัง หรืออย่างน้อยก็ไม่ได้สำเร็จอย่างที่หลายคนตั้งความหวังไว้

3. ความสำเร็จอาจจะไม่ได้วัดได้ด้วยทรัพย์สินเงินทองที่ทำได้ หรือคะแนนสอบที่สูง ๆ แต่อาจจะหมายถึงการใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพและการได้เป็นตัวของตัวเอง

4. เมื่อคนเราอายุมากขึ้น เรายิ่งฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นตาม เรามีนาฬิกาที่สอดคล้องกับพัฒนาการของมนุษย์ ตอนวัยรุ่นตอนปลาย เรามีความเร็วในการประมวลผล ต่อมาต้นวัย 20 ปี เราเก่งเรื่องเรียนรู้และจดจำชื่อใหม่ ตอน 25-34 ปี เรามีความจำระยะสั้นดี ต้นวัย 30 เราจะเก่งเรื่องการจดจำใบหน้า ตอนอายุ 45-55 ปี เราจะมีความเข้าใจทางสังคมสูง และ ตั้งแต่ 65 ปีเป็นต้นไป เราจะเก่งเรื่องความรู้ทางภาษา

5. จุดเด่น 6 ข้อของคนที่ประสบความสำเร็จช้า 1) ความสงสัยใคร่รู้ 2) มีความกรุณา 3) มีความอึด 4) มีความสุขุมเยือกเย็น 5) มีความเข้าใจลึกซึ้ง และ 6) มีความฉลาดรอบรู้

6. เราสามารถสร้างค่านิยมได้จากครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่าไปหลงว่าเราต้องสำเร็จเร็วเสมอไป

7. “ยอมแพ้เถอะ” เป็นคำแนะนำที่อันตรายสำหรับคนประสบความสำเร็จช้า

8. เราควรปรับกรอบความคิดเพื่อเปลี่ยนความไม่มั่นใจในตัวเองให้เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตเรา จุดเด่นของคนประสบความสำเร็จช้านั่นแหละจะทำให้เราประสบความสำเร็จ

9. บางทีที่เราสำเร็จช้า อาจจะเป็นเพราะเราอยู่ผิดที่ก็ได้ ลองย้ายงานหรือหาเพื่อนใหม่ดู

10. ความสำเร็จไม่มีเส้นตาย เราจะประสบความสำเร็จเมื่อไรก็ได้

level-up-x-nopadols-story-late-bloomers

ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าประทับใจและน่าจะให้กำลังใจคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีครับ

SHARE