เหตุผลที่เราต้องมี ‘ทักษะแห่งอนาคต’

skills-you-will-need-for-future-career

“หนึ่งในการลงทุนพัฒนาตนเองที่ดีที่สุดของคนทำงาน คือการเพิ่ม Soft Skill ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ AI ยังทำแทนไม่ได้”

Paul Petrone

ผลการศึกษา The Next Era of Human-Machine Partnership (2017) ของ Dell Technologies ร่วมกับ Institute for the Future ระบุไว้ว่า 85% ของงานในปี 2030 จะเป็นอาชีพใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยรู้จัก!

อย่างที่เราพอจะทราบกันดีว่ายุค AI กำลังจะมาถึง โลกแห่งการทำงานในอนาคตเตรียมพลิกโฉมใหม่ด้วยจักรกลอัตโนมัติ (Automation) แม้ทุกวันนี้เราอาจมองไม่เห็นหุ่นยนต์ออกมาเดินเป็นตัวเป็นตนตามท้องถนน แต่พวกมันกำลังทำงานอย่างไม่เคยหลับใหลในระบบดิจิทัลที่เราใช้งานกันอยู่แทบจะตลอดเวลา

แค่มี Digital Skill หรือ ทักษะทางดิจิทัล คงยังไม่พอ เหมือนที่การอ่านออกเขียนได้กำลังกลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ คนทำงานยุคใหม่จำต้องมีไหวพริบในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ Internet of Things สามารถทำงานออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์ ไปพร้อมกับพัฒนา Soft Skill เช่น ความคิดสร้างสรรค์ หรือการบริการด้วยหัวใจ

Paul Petrone บรรณาธิการ LinkedIn Learning แหล่งเรียนรู้ของมนุษย์ออฟฟิศได้กล่าวไว้ มีใจความว่า

ถ้าเปรียบ Soft Skill เป็น EQ เราก็จะขาด IQ ไปไม่ได้ มนุษย์ยังจำเป็นต้องฝึกปรือ Hard Skill เพื่อควบคุมสั่งการเจ้า AI ให้ทำงานถึก อย่างเช่น วิเคราะห์ประมวลผล Big Data ในเวลาอันรวดเร็วแทนเราได้

ดังนั้น หากคุณอยากอยู่รอดในยุค AI ก็ต้องเริ่มสำรวจทักษะสำคัญที่คุณยังมีไม่พอ แล้วรีบเรียนรู้ให้เร็วแล้วล่ะ!