เปิดหลักสูตร! 12 วิชาบังคับในคอร์ส MBA ของ TUXSA

สำหรับใครที่กำลังคิดออกเดินทางมุ่งสู่ ‘ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)‘ สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลนอยู่…

เราขอเปิดหลักสูตรเบื้องต้นตรงนี้ กับ 12 วิชาบังคับ (Core Course) รวม 18 หน่วยกิต ที่เราพร้อมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้ด้านธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างเข้มข้น

โดยหลักสูตรถูกพัฒนาและสร้างขึ้นใหม่บนแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม ครอบคลุมทั้งการวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ทักษะเฉพาะทางในการดำเนินการทางธุรกิจ และการสร้างภาวะผู้นำ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

คอร์สบังคับในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจออนไลน์ของ TUXSA จะมีวิชาอะไรและมีเนื้อหาแบบใดบ้างนั้น ไปดูกันเลย !

12-core-courses-in-tuxsa-mba
12-core-courses-in-tuxsa-mba

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ TUXSA, ไลน์ @TUXSA (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @) หรือโทร. 081-9967150 (ทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น.)