เปิดหลักสูตร! 6 วิชาบังคับในคอร์ส Data Science ของ TUXSA

6-core-courses-in-tuxsa-data-science

สายดาต้าฟังทางนี้!

หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ Data Science for Digital Business Transformation ของ TUXSA ได้ปล่อยวิชาบังคับ (Core Course) มาแล้วทั้งหมด 6 คอร์ส 

เหลืออีกเพียง 6 คอร์สเท่านั้น ผู้เรียนทุกท่านก็จะสามารถร่วมสอบประมวลความรู้สู่เส้นทางปริญญาโทได้อย่างเต็มรูปแบบ

โดยหลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของยุค ที่การเติบโตของปริมาณข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนธุรกิจ 

ฉะนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการณ์ การวางนโยบายและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการสร้างและจัดการนวัตกรรมผ่านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

วิชาบังคับ 6 ตัวในหลักสูตรเบื้องต้นของปริญญา M.S. (Master of Science) Digital Business Transformation จะมีวิชาอะไรและเนื้อหาแบบใดบ้างนั้น ดูได้ที่นี่เลย!

6-core-courses-in-tuxsa-data-science

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ TUXSA, ไลน์ @TUXSA (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @) หรือโทร. 081-9967150 (ทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น.)