ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้และสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2563

comprehensive-examination-applicants-announcement-2020

ตามที่ หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ในโครงการปริญญาโทออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน เปิดรับสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ในวันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และสอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ MBA (Business Innovation) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 เรื่องตามเอกสารแนบดังนี้

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) จำนวน 15 คน
  • กำหนดการและสถานที่การสอบข้อเขียนประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  • สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบข้อเขียนประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  • ข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียนประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  • การสอบสัมภาษณ์
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
comprehensive-examination-applicants-announcement-2020
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ MBA (Business Innovation) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 – หน้าที่ 1/2
comprehensive-examination-applicants-announcement-2020
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ MBA (Business Innovation) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 – หน้าที่ 2/2

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นมาเข้าสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • Facebook: TUXSA Official
  • Line: https://lin.ee/rDEzyj6 หรือ @TUXSA (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @)
  • Tel: 081-9967150 (ทุกวันเวลา 9.00 – 17.00 น.)