ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร Data Science มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2564

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

บัดนี้วิทยาลัยนวัตกรรมได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการรับสมัครนักศึกษา ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-6614188 (ตามวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร TUXSA

  • Facebook: TUXSA Official
  • Line: https://lin.ee/rDEzyj6 หรือ @TUXSA (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @)
  • Tel: 081-9967150 (ทุกวันเวลา 9.00 – 17.00 น.)

SHARE