ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร MBA (Business Innovation) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ประจําปีการศึกษา 2564 นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จํานวน 20 คน ดังรายนามต่อไปนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ที่ โครงการจัดการศึกษาออนไลน์ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อีเมล tuxsa.tu@gmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 089 661 4188

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร TUXSA

  • Facebook: TUXSA Official
  • Line: https://lin.ee/rDEzyj6 หรือ @TUXSA (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @)
  • Tel: 081-9967150 (ทุกวันเวลา 9.00 – 17.00 น.)

SHARE