ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ หลักสูตร Data Science ครั้งที่ 2/2564

ตามที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน (TUXSA) ครั้งที่ 2/2564 ไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 สำหรับสอบข้อเขียน และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สำหรับการสอบสัมภาษณ์

บัดนี้ การจัดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ทางฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้หลักสูตรดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์สำหรับหลักสูตร Data Science for Digital Business Transformation ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการรับสมัครนักศึกษา ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-6614188 (ตามวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร TUXSA

  • Facebook: TUXSA Official
  • Line: https://lin.ee/rDEzyj6 หรือ @TUXSA (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @)
  • Tel: 081-9967150 (ทุกวันเวลา 9.00 – 17.00 น.)