ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หลักสูตร MBA ครั้งที่ 2/2564

ตามที่ หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) ในโครงการปริญญาโทออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน (TUXSA) เปิดรับสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2564  ที่ผ่านมา

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2564) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามเอกสารแนบดังนี้

หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) 

เอกสารแนบแบ่งออกเป็น 5 เรื่องดังนี้

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
  • กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียน
  • กำหนดการและการเตรียมตัวสอบปากเปล่า
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 2/2564
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 – หน้าที่ 1/3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 – หน้าที่ 1/3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 – หน้าที่ 2/3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 – หน้าที่ 2/3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 – หน้าที่ 3/3

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นมาเข้าสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • Facebook: TUXSA Official
  • Line: https://lin.ee/rDEzyj6 หรือ @TUXSA (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @)
  • Tel: 081-9967150 (ทุกวันเวลา 9.00 – 17.00 น.)