ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตร MBA ครั้งที่ 2/2564 เพื่อสอบปากเปล่า

ตามที่ หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) ในโครงการปริญญาโทออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน (TUXSA) ได้จัดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 2/2564 ในส่วนของการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2564) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 2/2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิขานวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อสอบปากเปล่า ตามเอกสารแนบดังนี้

หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation)

เอกสารแนบแบ่งออกเป็น 4 เรื่องดังนี้

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่าและตารางเวลาสอบปากเปล่า
  • ข้อกำหนดและการเตรียมตัวสอบปากเปล่า
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 2/2564
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตร MBA ครั้งที่ 2/2564 เพื่อสอบปากเปล่า – หน้าที่ 1/2

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตร MBA ครั้งที่ 2/2564 เพื่อสอบปากเปล่า – หน้าที่ 2/2

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นมาเข้าสอบปากเปล่า ตามวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • Facebook: TUXSA Official
  • Line: https://lin.ee/rDEzyj6 หรือ @TUXSA (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @)
  • Tel: 081-9967150 (ทุกวันเวลา 9.00 – 17.00 น.)

SHARE