ทักษะแห่งอนาคตยอดนิยม! 10 อันดับคอร์ส TUXSA ที่มีคนเรียนสูงสุด

คนทำงานยุคดิจิทัลเขาเรียนอะไรเพื่อพัฒนาทักษะ เตรียมพร้อมสำหรับโลกการทำงานแห่งอนาคตบ้าง?

ในปี 2020 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ปัจจัยแวดล้อมภายนอก อาทิ เทคโนโลยี วิกฤตโควิด-19 ภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ เป็นตัวเร่งให้องค์กรและพนักงานต่างต้องปรับตัวสอดรับกับ #DigitalTransformation อย่างเลี่ยงไม่ได้

ไม่เพียงแต่องค์กรที่ต้องพัฒนาให้ก้าวไปข้างได้อย่างยั่งยืนเท่านั้น คนทำงานอย่างเราๆ เองก็ต้องพัฒนาทักษะส่วนตัวในด้านต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบันเช่นกัน

ซึ่งทักษะที่คนทำงานยุคใหม่กำลังเร่งพัฒนา เมื่ออิงจากคอร์สออนไลน์ยอดนิยมของ TUXSA ที่มีคนเรียนสูงสุด 10 อันดับ ในปี 2020 นั้น ส่วนใหญ่เป็นคอร์สในหลักสูตร MBA (Business Innovation) จำนวน 8 คอร์ส และหลักสูตร Data Science for Digital Business Transformation จำนวน 2 คอร์ส ได้แก่

1) Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
2) Python for Data Science ไพธอนสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
3) Pitching and Negotiation การนำเสนอและการต่อรอง
4) OKR and Performance Management โอเคอาร์และระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
5) Marketing Strategy and Brand Management กลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์
6) Business Strategy and Business Model กลยุทธ์ทางธุรกิจและโมเดลธุรกิจ
7) Business Intelligence ธุรกิจอัจฉริยะ
8) Agile Way of Working การทำงานแบบอไจล์
9) Strategic Thinking and Corporate Innovations การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อนวัตกรรมขององค์กร
10) Storytelling for Business การเล่าเรื่องสำหรับธุรกิจ

เสริมสร้างทักษะจำเป็นเพื่อตอบโจทย์องค์กรยุคดิจิทัลแห่งอนาคตได้แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์ www.skilllane.com/academic/tuxsa ครับ 😄