ประกาศการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 1/2563

Comprehensive Examination

ประกาศการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน (TUXSA) ครั้งที่ 1/2563

ตามที่หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ได้เปิดการเรียนการสอนในวิชาบังคับจำนวน 12 วิชา แล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเห็นสมควรให้เปิดสมัครการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination แก่ผู้เรียนในหลักสูตรดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2563 และจะจัดการสอบระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2563

โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถติดตามอ่านกำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination), กำหนดการสมัครเป็นนักศึกษา, รูปแบบการสอบ และค่าธรรมเนียม ฯลฯ ในการสอบเบื้องต้นได้จากอัลบั้มรูปด้านล่างนี้ หรือดาวน์โหลดได้ที่ https://skl.website/3lA6DHu

ทั้งนี้ หากรายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Comprehensive Examination
Comprehensive Examination
Comprehensive Examination

หมายเหตุ:

1) เดิมเรียก การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ว่า Master’s Qualifying Exam

2) อ่านเพิ่มเติม คำชี้แจงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กระบวนการอนุมัติและเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://skl.website/3lGQ7Wn