ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ TUXSA MBA (Business Innovation) ครั้งที่ 1/2563

TUXSA_MBA_Passed_applicants

ตามที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ TUXSA MBA (Business Innovation) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 สำหรับสอบข้อเขียน และวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2563 สำหรับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 15 คน

บัดนี้ การจัดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ทางฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้หลักสูตรดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 6 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

tuxsa-mba-comprehensive-examination-passed-applicants
รายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ MBA (Business Innovation)

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ MBA (Business Innovation) ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

อ่านประกาศการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ MBA (Business Innovation) ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการรับสมัครนักศึกษา ได้ที่โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ 1829 หรือมือถือ 089-6614188 (ตามวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร TUXSA

  • Facebook: TUXSA Official
  • Line: https://lin.ee/rDEzyj6 หรือ @TUXSA (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @)
  • Tel: 081-9967150 (ทุกวันเวลา 9.00 – 17.00 น.)