ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม TUXSA WORKSHOP 2020

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญชวนผู้เรียนในโครงการปริญญาโทออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน (TUXSA) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ TUXSA Workshop 2020 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและร่วมทำกิจกรรมระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน รวมถึงกิจกรรมแนะแนวสำหรับการเตรียมตัวเข้ามาเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง LT.2 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้ที่ลงทะเบียนไว้สามารถติดตามรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมได้จากเอกสารด้านล่างนี้

tuxsa-workshop-2020-attendees
รายชื่อผู้เข้าร่วม TUXSA WORKSHOP 2020 – หน้าที่ 1
tuxsa-workshop-2020-attendees
รายชื่อผู้เข้าร่วม TUXSA WORKSHOP 2020 – หน้าที่ 2

อัปเดตรายชื่อผู้เข้าร่วม TUXSA Workshop 2020 ด้านล่างเพิ่มเติม ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
สำหรับผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563

tuxsa-workshop-2020-attendees
รายชื่อผู้เข้าร่วม TUXSA WORKSHOP 2020 – หน้าที่ 3

สำหรับท่านที่มีรายชื่อข้างต้น ขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่ากิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์