เชิญชวนศิษย์ธรรมศาสตร์ในโครงการปริญญาโทออนไลน์ TUXSA เข้าร่วมโครงการ TUXSA Workshop 2020

Be our First Meet, Come and Join Us!

ขอเชิญชวนศิษย์ธรรมศาสตร์ในโครงการปริญญาโทออนไลน์ TUXSA เข้าร่วมโครงการ TUXSA Workshop 2020

ครั้งแรกของการจัดโครงการเพื่อพบปะและร่วมทำกิจกรรมระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน รวมถึงกิจกรรมแนะแนว เพื่อการเข้ามาเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ร่วมโครงการ

มาพบกันในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง LT.2 ชั้น 3 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2563 และประกาศรายชื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือคลิกลิงก์นี้ได้เลย https://forms.gle/ihgq6gQYew3Cczgh8

เงื่อนไข

  1. เป็น “ศิษย์ธรรมศาสตร์” โครงการปริญญาโทออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน (TUXSA)
  2. สอบผ่านรายวิชาบังคับในระบบ SkillLane มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (4 วิชา) ของหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
  3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีโดยไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ทางเฟซบุ๊ก TUXSA

หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายการจัดกิจกรรม Workshop ดาวน์โหลดที่นี่ https://skl.website/3dsbx6o

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ TUXSA, ไลน์ @TUXSA (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @) หรือโทร. 081-9967150 (ทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น.)